Losowy produkt
miniMAX.jpg

miniMAX

Cena:2 299.00
Wizyt:
Dzisiaj: 168 Wszystkich: 562595
Przejdź do strony Fundacji Świat według Ludwika Braillea

UWAGA! Podane na stronie ceny, szczególnie sprzętu specjalistycznego, są zależne od kursów walut!
Mimo naszych starań, ceny mogą być nieaktualne. Dlatego też, przed realizacją zawsze potwierdzamy złożone zamówienie. Jest o tym mowa w
regulaminie.

Blask prawdziwego światła

inne

Cena:25.00
Oblicz ratę
Zakupy na raty od 100 złotych wartości zamówienia

Pełny tytuł: Blask prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło.
Autor: Michał Żółtowski
Wydanie: Lublin 2005

Najlepszym opisem książki będzie zacytowanie jej przedmowy

"Z wielką radością piszę kilka słów o książce Michała Żółtowskiego, przedstawiającej życie i działalność Róży Czackiej - Matki Elżbiety, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz tego wszystkiego, co łącznie bywa nazywane Dziełem Lasek.
Moje zainteresowanie tą książką jest tym większe, że z Dziełem Lasek związany jestem od dzieciństwa. Wydawało mi się, że znam je dobrze. Lektura uświadomiła mi, o jak wielu sprawach nie wiedziałem. Dla wszystkich współpracujących z niewidomymi oraz dla samych niewidomych niewątpliwie ważne są informacje o przygotowaniu ociemniałej Róży Czackiej do pracy z niewidomymi, o sytuacji niewidomych na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., o niezmiernie trudnych początkach działalności Róży Czackiej na rzecz niewidomych. Także informacje o Dziele Lasek w okresie międzywojennym są bardzo ważne i też zawierają nieznane bliżej fakty.
Sprawą niewidomych zajmowali się i zajmują konkretni ludzie. Skuteczność ich działalności zależała i zależy w znacznym stopniu od właściwej formacji intelektualno-moralnej, od postaw kształtowanych przez Ewangelię. Dlatego tak potrzebne są informacje o księdzu Władysławie Korniłowiczu i jego wpływie na charakter Dzieła. Lektura umożliwi też Czytelnikowi bliższe poznanie księdza Antoniego Marylskiego, słusznie nazywanego współzałożycielem Lasek, który, mimo iż borykał się sam ze sobą, odnalazł swoją drogę w ofiarnej służbie inspirowanej przez Ewangelię. Jego przykład może dopomóc ludziom szukającym celu i sensu swego życia.
Z książki tej Czytelnik poznać może charakter tworzonego przez Matkę Elżbietę Czacką dzieła, jego treści intelektualno-moralno-religijne. Ukazani są również konkretni ludzie: Matka Czacka, niewidomi, siostry i współpracownicy świeccy, w czasach krańcowej próby, jaką była II wojna światowa. Ważny jest także zarys dziejów Lasek po II wojnie światowej. Autor pokazuje tu przemiany społeczne i na ich tle sytuację niewidomych. Dobrze, że pokazane są założenia ideowe, wyrastające z głębokiego przeżycia wartości mających swoje zakotwiczenie w orędziu ewangelicznym i akceptowane także przez wielu szlachetnych ludzi zajmujących w stosunku do wiary religijnej postawę poszukującą.
Zarówno dla sprawy niewidomych w Polsce, jak i dla kształtowania właściwych postaw moralnych i społecznych książka ta będzie na pewno pożyteczna."
Bp Bronisław Dembowski
Włocławek, 1999 roku

Kilka słów o autorze

Michał Żółtowski, ur. 21 V 1915 r. w Lozannie (Szwajcaria), od 1919 r. zamieszkały w Czaczu, w Wielkopolsce. Po maturze w 1933 r. ukończył w 1937 r. Wydział Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Jako podchorąży 15 Pułku Ułanów uczestniczył w Kampanii 1939r. Członek AK.

Opublikował książki: Tarcza Rolanda (1988), pamiętniki swojego ojca pt.: Dwa pokolenia. Wspomnienia wielkopolskiego ziemianina (1990), Blask prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło (1999), To wszystko działo się naprawdę (2002) i Leon Krzeczanowicz. UPRAWA" - „ TARCZA" (2004), oraz około 30 artykułów. Od 1951 r. pracuje w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach.