UWAGA! Podane na stronie ceny, szczególnie sprzętu specjalistycznego, są zależne od kursów walut!
Mimo naszych starań, ceny mogą być nieaktualne. Dlatego też, przed realizacją zawsze potwierdzamy złożone zamówienie. Jest o tym mowa w
regulaminie.

Aktywny Samorząd w 2018 roku

Aktualności » Aktywny Samorząd w 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że w 2018 roku rusza kolejna edycja programu "Aktywny Samorząd", w którym realizowane będą m.in. następujące formy wsparcia:

1) Moduł I:

- Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomagamy bezpłatnie w wypełnianiu wniosków oraz doradztwo w doborze odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PFRON-u https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

lub jednostkach powiatowych samorządu.