Mozilla Thunderbird


1. Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe pochodzą z oficjalnej strony wsparcia Mozilla Support.

Skróty klawiszowe stanowią szybką i wygodną alternatywę dla nawigacji z użyciem myszy. Na przykład, zamiast przechodzić przez całą strukturę menu w celu zarchiwizowania wiadomości, wystarczy wcisnąć klawisz „A”, gdy wiadomość jest zaznaczona na liście wiadomości. Niektóre skróty mogą być dostosowywane lub wyłączane przy użyciu dodatku.

UWAGA! Jeśli którykolwiek z oficjalnych skrótów nie będzie działał, najprawdopodobniej jest konflikt ze skrótami innego programu. Nie ma większego problemu, jeśli dotyczy to screenreadera, bo każdy ma funkcję przepuszczania klawiszy czy skrótów klawiszowych. W NVDA jest to skrót NVDA+F2. Gdyby konflikt dotyczył innego niż screenreader programu, trzeba go wyłączyć na czas używania Thunderbird.

Indeks tematów:

1. O skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe w Thunderbirdzie zależą od kontekstu. Oznacza to, że różnią się w zależności od tego, który obszar interfejsu Thunderbirda jest aktywny. Na przykład, gdy wiadomość jest zaznaczona na liście wiadomości, skróty klawiszowe: Wytnij, Kopiuj, Wklej są nieaktywne, ponieważ wycinanie i wklejanie tekstu do listy wiadomości nie miałoby sensu. Podobnie, jeśli zaznaczysz tekst podczas czytania wiadomości, skrót Kopiuj jest dostępny, natomiast WytnijWklej – już nie, ponieważ o ile kopiowanie tekstu z czytanej wiadomości ma sens, to wklejanie lub wycinanie stamtąd tekstu już go nie ma.

Czasami funkcje wywoływane skrótami klawiszowymi bardzo się różnią między sobą w zależności od tego, która część interfejsu Thunderbirda jest aktywna. Na przykład podczas pisania wiadomości skrót klawiszowy Ctrl+A powoduje zaznaczenie całego tekstu w wiadomości. Natomiast, jeśli aktywne jest zaznaczenie wiadomości na liście wiadomości, skrót Ctrl+A powoduje zaznaczenie wszystkich wiadomości z tej listy.

2. Dostosowywanie lub wyłączanie skrótów klawiszowych

Niektóre (ale nie wszystkie) skróty klawiszowe można dostosować za pomocą specjalnych dodatków, które mogą być też przydatne do wyłączenia pewnych skrótów, na przykład w celu zapobieżenia nieoczekiwanemu zachowaniu skrótów jednoklawiszowych.

Dorando Keyconfig (zaktualizowana wersja oryginalnego "keyconfig") oraz Menu Wizard to przykłady dodatków do modyfikowania lub wyłączania skrótów klawiszowych.

UWAGA! Mozilla przypomina, że dodatki które nie zostały stworzone przez Mozillę nie są wspierane lub promowane przez Mozillę.

3. Skróty klawiszowe a system operacyjny

4. Dostosowywanie skrótów klawiszowych

Rozszerzenie Keyconfig – kliknij tutaj, by je pobrać – umożliwia konfigurację skrótów klawiszowych.

Informacja! Mozilla nie sprawdza, nie akceptuje, ani nie udziela pomocy dla rozszerzeń pochodzących od firm trzecich.

5. Lista skrótów klawiszowych

W sekcji Dostosuj ten artykuł znajdującej się po lewej stronie witryny wybierz swój system operacyjny i wersję Thunderbirda. Będą wyświetlane tylko skróty odpowiadające twojemu wyborowi.

Zobacz skróty klawiszowe dla:

Funkcje wiadomości

Tworzenie nowej wiadomości

Nowa wiadomość (w domyślnym formacie): Ctrl+N lub Ctrl+M

Odpowiedz na wiadomość (tylko nadawcy): Ctrl+R

Odpowiedz wszystkim (nadawcy i wszystkim odbiorcom): Ctrl+Shift+R

Odpowiedz liście dyskusyjnej: Ctrl+Shift+L

Przekaż tę wiadomość: Ctrl+L

Edytuj wiadomość jako nową: Ctrl+E

Nowa wiadomość (w niedomyślnym formacie – zwykły tekst/HTML): przytrzymaj klawisz Shift, wybierając z menu kontekstowego Odpowiedz tylko nadawcy, Odpowiedz wszystkim, Odpowiedz liście dyskusyjnej lub Przekaż

Odbieranie i czytanie wiadomości

Pobierz nowe wiadomości z bieżącego konta: F5

Pobierz nowe wiadomości ze wszystkich kont: Shift+F5

Otwórz wiadomość w nowym oknie lub karcie: Enter lub Ctrl+O

Otwórz wiadomość lub folder w nowej karcie w tle: przytrzymaj klawisz Shift i z menu kontekstowego wybierz element Otwórz wiadomość w nowej karcie lub Otwórz w nowej karcie

Otwórz wiadomość lub folder w nowej karcie na pierwszym planie: przytrzymaj klawisz Shift i z menu kontekstowego wybierz element Otwórz wiadomość w nowej karcie lub Otwórz w nowej karcie

Otwórz wątek w nowej karcie: Ctrl+Shift+O

Powiększ: Ctrl++ (plus) lub Ctrl+= (znak równości) lub Ctrl+przewiń kółkiem myszy od siebie

Pomniejsz: Ctrl+- (minus) lub Ctrl+przewiń kółkiem myszy do siebie

Resetuj powiększenie: Ctrl+0 (zero)

Rozwiń zwinięty wątek: Strzałka w prawo

Zwiń rozwinięty wątek: Strzałka w lewo

Rozwiń wszystkie wątki: * (gwiazdka)

Zwiń wszystkie wątki: \ (backslash)

Grupy dyskusyjne; Ignoruj lub nie ignoruj wątek: K

Grupy dyskusyjne; Ignoruj lub nie ignoruj odpowiedzi: Shift+K

Grupy dyskusyjne; Śledź wątek: W

Zarządzanie wiadomościami

Drukuj wiadomość lub zaznaczony tekst: Ctrl+P

Zapisz wiadomość jako: Ctrl+S

Zobacz źródło wiadomości: Ctrl+U

Zaznacz wszystko (wiadomości, tekst lub załączniki): Ctrl+A

Zaznacz wątek: Ctrl+Shift+A

Włącz/wyłącz tryb przeglądania z użyciem kursora (zaznaczanie tekstu klawiaturą): F7

Kopiuj zaznaczony tekst: Ctrl+C

Wytnij zaznaczony tekst: Ctrl+X

Wklej tekst do pola wyszukiwania lub filtrowania: Ctrl+V

Zaznacz wiele sąsiadujących ze sobą wiadomości: wybierz pierwszą wiadomość, a potem naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i użyj jednego z następujących klawiszy, by powiększyć zaznaczenie: Strzałka w dół, Strzałka w górę, Page Down, Page Up, End lub Home

Zaznacz wiele nie sąsiadujących ze sobą wiadomości (wiadomości położone w różnych miejscach): wybierz pierwszą wiadomość, wciśnij i przytrzymaj Ctrl, odszukując Strzałką w dół lub w górę kolejną, zaznacz ją naciskając Spację (trzymaj Ctrl przy naciskaniu Spacji)

Kopiuj wiadomość do innego folderu: odszukaj wiadomość i przytrzymaj Ctrl stosując technikę przeciągnij i upuść – zwolnij Ctrl dopiero po zakończeniu przeciągania

Przenieś wiadomość do innego folderu: odszukaj wiadomość i przeciągnij ją do folderu docelowego, albo z menu kontekstowego wybierz polecenie Przenieś do(menu rozwijane)

Przenieś/kopiuj wiadomość na powrót do poprzedniego folderu: Ctrl+Shift+M

Archiwizuj wiadomości: A

Usuń wiadomość, folder, załącznik lub zaznaczony tekst: Del

Usuń wiadomość z pominięciem kosza – bez możliwości przywrócenia: Shift+Del

Cofnij: Ctrl+Z

Przywróć: Ctrl+Y

Zmień nazwę folderu: F2

Dodawanie etykiet i oznaczanie wiadomości

Dodaj/usuń etykietę: 1 – 9

Usuń wszystkie etykiety z wiadomości: 0 (zero)

Oznacz wiadomość jako przeczytaną: M

Oznacz wątek jako przeczytany: R

Oznacz wszystko jako przeczytane: Shift+C

Oznacz jako przeczytane według daty: C

Oznacz wiadomość jako niechcianą: J

Oznacz wybraną wiadomość jako pożądaną: Shift+J

Dodaj/usuń oznaczenie gwiazdką: S

Funkcje wyszukiwania i filtrowania

Szukanie wiadomości

Szukaj we wszystkich wiadomościach (wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich kontach): Ctrl+K

Szybkie filtrowanie (przeszukuje wiadomości aktualnym folderze lub widoku): Ctrl+Shift+K

Wyczyść pole szybkiego filtrowania; ukryj pasek szybkiego filtrowania: Esc (aż do skutku)

Szukaj wiadomości (zaawansowane szukanie w folderze): Ctrl+Shift+F

Szukanie tekstu w przeglądanej wiadomości

Znajdź tekst w przeglądanej wiadomości: Ctrl+F

Znajdź ponownie w przeglądanej wiadomości: Ctrl+G lub F3

Znajdź poprzednie w przeglądanej wiadomości: Ctrl+Shift+G lub Shift+F3

Poruszanie się w Thunderbirdzie

Poruszanie się w obrębie listy wiadomości

Strona startowa: Alt+Home

Przewiń w dół bieżącą wiadomość i przejdź do następnej nieprzeczytanej wiadomości: Spacja

Następna wiadomość: F

Poprzednia wiadomość: B

Następna nieprzeczytana wiadomość: N

Poprzednia nieprzeczytana wiadomość: P

Następny nieprzeczytany wątek i oznaczenie aktualnego wątku jako przeczytanego: T

Następna oglądana wiadomość: ] (prawy nawias kwadratowy)

Poprzednia oglądana wiadomość: [ (lewy nawias kwadratowy)

Nadzorowanie okien i kart Thunderbirda

Przejdź do następnego elementu interfejsu: Tab

Przejdź do poprzedniego elementu interfejsu: Shift+Tab

Przejdź do następnego panelu: F6 lub Ctrl+F6

Przejdź do poprzedniego panelu: Shift+F6 lub Ctrl+Shift+F6

Następna karta: Ctrl+Tab lub Ctrl+PageUp

Poprzednia karta: Ctrl+Shift+Tab lub Ctrl+Shift+PageUp

Karta startowa poczty i grup dyskusyjnych (karta 1): Ctrl+1

Karta 2 do 8: Ctrl+2 do Ctrl+8

Ostatnia karta: Ctrl+9

Książka adresowa: Ctrl+Shift+B

Zapisane pliki: Ctrl+J

Pomoc: F1

Włącz/wyłącz panel wiadomości (okno podglądu wiadomości): F8

Włącz – jeśli ukryty – pasek menu: Alt lub F10

Wyświetl menu kontekstowe: klawisz menu kontekstowe lub Shift+F10

Minimalizuj: Windows+Strzałka w dół

Zamknij kartę: Ctrl+W lub Ctrl+F4

Zamknij okno: Alt+F4

Cofnij zamknięcie karty (odtwarza i przechodzi do ostatnio zamkniętej karty): Ctrl+Shift+T

Zamykanie Thunderbird: Alt+F4

Tworzenie wiadomości

Zakończ (zamyka Thunderbirda): Alt+F4

Nowa wiadomość (zobacz Tworzenie nowej wiadomości): Ctrl+N lub Ctrl+M

Zapisz szkic: Ctrl+S

Zapisz szkic: Ctrl+P

Wyślij tę wiadomość teraz: Ctrl+Enter

Wyślij tę wiadomość później: Ctrl+Shift+Enter

Zarządzanie oknem tworzenia wiadomości

Włącz/wyłącz panel boczny kontaktów: F9

Przejdź do następnego głównego elementu interfejsu: F6 lub Ctrl+f6 lub Ctrl+Tab

Przejdź do poprzedniego głównego elementu interfejsu: Shift+F6 lub Ctrl+Shift+F6 lub Ctrl+Shift+Tab

Powiększ: Ctrl++ (plus) lub Ctrl+= (znak równości) lub Ctrl+przewiń kółkiem myszy od siebie

Pomniejsz: Ctrl+- (minus) lub Ctrl+przewiń kółkiem myszy do siebie

Resetowanie zooma: Ctrl+0 (zero)

Wyświetl główne okno wiadomości (Poczta i grupy dyskusyjne): Ctrl+1

UWAGA! Większość skrótów klawiszowych służących do zarządzania oknem Thunderbirda może być także używana w oknie tworzenia wiadomości.

Edycja tekstu wiadomości i obsługa załączników

Kopiuj: Ctrl+C

Wytnij: Ctrl+X

Wklej: Ctrl+V

Wklej jako cytat: Ctrl+Shift+O

Wklej bez formatowania: Ctrl+Shift+V

Zawiń wiersze: Ctrl+R

Usuń zaznaczony tekst, załącznik, zawartość celi tabeli lub tabelę: Del

Usuń część słowa po prawej stronie (od kursora do końca słowa): Ctrl+Del

Usuń część słowa po lewej stronie (od kursora do początku słowa): Ctrl+Backspace

Zaznacz wszystko (tekst w wiadomości lub załączniki): Ctrl+A

Zaznacz komórkę tabeli: Ctrl+kliknij wewnątrz komórki

Zaznacz wiersze lub kolumny tabeli: przeciągnij obszar wierszy lub kolumn

Zaznacz tabelę: Ctrl+kliknij obramowanie tabeli

Wstaw odnośnik: Ctrl+K

Przerwij odnośnik lub usuń odnośnik z zaznaczenia: Ctrl+Shift+K

Usuń kotwice: Ctrl+Shift+R

Cofnij: Ctrl+Z

Przywróć: Ctrl+Y

Znajdź i zamień tekst w przeglądanej wiadomości: Ctrl+F lub Ctrl+H

Znajdź ponownie w przeglądanej wiadomości: Ctrl+G lub F3

Znajdź poprzednie wystąpienie w przeglądanej wiadomości: Ctrl+Shift+G lub Shift+F3

Sprawdź pisownię: Ctrl+Shift+P

Załącz plik: Ctrl+Shift+A

Zmień nazwę załącznika: F2

Wygląd treści wiadomości

Zwiększ rozmiar czcionki: Ctrl++ (plus) lub Ctrl+> (znak większości) lub Ctrl+. (kropka)

Zmniejsz rozmiar czcionki: Ctrl+- (minus) lub Ctrl+< (znak mniejszości) lub Ctrl+, (przecinek)

Styl czcionki Pogrubienie: Ctrl+B

Styl czcionki Kursywa: Ctrl+I

Styl czcionki Podkreślenie: Ctrl+U

Styl czcionki Stała szerokość: Ctrl+T

Przerwij lub usuń style czcionki: Ctrl+Shift+Y lub Ctrl+Spacja

Zwiększ wcięcie tekstu: Ctrl+] (prawy nawias kwadratowy)

Zmniejsz wcięcie tekstu: Ctrl+[ (lewy nawias kwadratowy)

Książka adresowa

Dodaj nową wizytówkę do książki adresowej: Ctrl+N (w oknie książki adresowej)

Napisz wiadomość do wybranego kontaktu: Ctrl+M

Wyszukaj kontakt w książce adresowej: na liście kontaktów - pierwsza litera z nazwy kontaktu

Zaawansowane szukanie w książce adresowej: Ctrl+Shift+F

Edytuj właściwości wybranego kontaktu lub książki adresowej: Ctrl+I

Zaznacz wszystko (kontakty lub szukany tekst): Ctrl+A

Drukuj wybrane kontakty: Ctrl+P

Usuń (zaznaczony tekst, kontakt lub książkę adresową): Del

Wyświetl główne okno poczty (poczta i grupy dyskusyjne): Ctrl+1

Różne

Wyczyść historię: Ctrl+Shift+Del

Lightning (dodatek Kalendarz)

Zaczynamy

Wyświetl/ukryj panel dnia dzisiejszego: F11

Karta kalendarza: Ctrl+Shift+C

Karta zadań: Ctrl+Shift+D

Karta wiadomości i grup (karta 1): Ctrl+1

Utwórz nowe wydarzenie: Ctrl+I

Utwórz nowe zadanie: Ctrl+D

Karta kalendarza

Wyświetl pasek filtrowania wydarzeń: wybierz Wydarzenia i zadania, Szukaj wydarzeń

Wyczyść filtr wydarzeń: Ecs

Przejdź do dnia dzisiejszego: Alt+End

Widok dnia: Alt+1

Widok tygodnia: Alt+2

Widok wielu tygodni: Alt+3

Widok miesiąca: Alt+4

Karta zadań

Filtruj zadania: Ctrl+Shift+K

Wyczyść filtr aktualnych zadań: Esc

Funkcje ogólne

Kopiuj (zaznacz zdarzenie, zadanie lub tekst): Ctrl+C

Wytnij (zaznacz zdarzenie, zadanie lub tekst): Ctrl+X

Wklej: Ctrl+V

Usuń (zaznacz zdarzenie, zadanie lub tekst): Del

Cofnij: Ctrl+Z

Przywróć: Ctrl+Y

Drukuj: Ctrl+P