Skrótyklawiaturowe
w aplikacjach
Windows 10 Creator Update

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają inny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

Poniżej wymieniono popularne skróty klawiaturowe w wielu aplikacjach firmy Microsoft, które są dostarczane z systemem Windows 10. Są to skróty następujących aplikacji:

W wielu tych aplikacjach skróty są wyświetlane w etykietce narzędzia, gdy wskaźnik myszy jest przytrzymywany na przycisku. W innych aplikacjach naciśnięcie klawisza Alt lub F10 powoduje wyświetlenie dostępnych skrótów klawiaturowych. Jeśli w menu znajduje się podkreślona litera, naciśnięcie klawisza Alt w połączeniu z tą literą ma taki sam skutek co kliknięcie tego elementu menu. Na przykład aby utworzyć nowy obraz w programie Paint, naciśnij klawisze Ctrl + N.

Uwaga

Jeśli używasz klawiatury dotykowej, naciśnij klawisz Ctrl, aby wyświetlić niektóre skróty.

Microsoft Edge - skróty klawiaturowe

Ctrl + D - dodanie bieżącej witryny do ulubionych lub listy do przeczytania

Ctrl + I - otwarcie okienka ulubionych

Ctrl + J - otwarcie okienka pobierania

Ctrl + H - -otwarcie okienka historii

Ctrl + P - wydrukowanie bieżącej strony

Ctrl + F - znalezienie elementu na stronie

Alt + C - otwarcie Cortany

Uwaga

Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach/regionach, a pewne opcje Cortany mogą nie być dostępne wszędzie. Jeśli Cortana jest niedostępna lub wyłączona, możesz nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.

Ctrl + Shift + R - przejście do widoku do czytania

Ctrl + T - ptwarcie nowej karty

Ctrl + Shift + T - ponowne otwarcie ostatnio zamkniętej karty

Ctrl + W lub Ctrl + F4 - zamknięcie aktywnej karty

Ctrl + K - zduplikowanie karty

Ctrl + N - otwarcie nowego okna

Ctrl + Shift + P - otwarcie nowego okna przeglądania InPrivate

Ctrl + Tab - przejście do następnej karty

Ctrl + Shift + Tab - przejście do poprzedniej karty

Ctrl + 1, 2, 3 itd. - przejście do karty o określonym numerze

Ctrl + 9 - przejście do ostatniej karty

Ctrl + klawisz plus ( + ) - powiększenie (25%)

Ctrl + klawisz minus (-) - pomniejszenie (25%)

Ctrl + klawisz zero (0) - zresetowanie wartości skalowania

Backspace lub Alt + strzałka w lewo - przejście wstecz

Alt + strzałka w prawo - przejście dalej

F5 lub Ctrl + R - odświeżenie strony

Esc - zatrzymanie ładowania strony

Ctrl + L lub Ctrl + O (litera O) - zaznaczenie adresu URL na pasku adresu w celu edycji

Ctrl + Shift + L - otwarcie zapytania paska adresu w nowej karcie

Ctrl + E - otwarcie zapytania wyszukiwania na pasku adresu

Ctrl + Enter - dodanie ciągu „www.” na początku i „.com” na końcu tekstu wpisywanego na pasku adresu

Ctrl + kliknięcie - otwarcie linku w nowej karcie

Ctrl + Shift + kliknięcie - otwarcie linku w nowej karcie i przejście do tej karty

Alt + Shift + kliknięcie - otwarcie linku w nowym oknie

Ctrl + Shift + M - rozpoczęcie tworzenia notatek internetowych

Ctrl + Alt + M - skopiowanie zaznaczonej zawartości do notatki internetowej

F12 - otwarcie narzędzi programistycznych

Ctrl + U - wyświetlenie źródła

F6 - przełączenie fokusu między zawartością strony internetowej a paskiem adresu

F7 - włączenie przeglądania przy użyciu kursora dla aktywnej karty

Ctrl + Shift + Delete - wyświetlenie ustawień kontroli w celu wyczyszczenia danych przeglądania

Podczas czytania książek w programie Microsoft Edge:

Ctrl + Shift + C - otwarcie lub zamknięcie spisu treści

Ctrl + B - otwarcie lub zamknięcie listy zakładek

Ctrl + Shift + D - dodawanie lub usuwanie zakładki

Ctrl + Shift + O - otwarcie lub zamknięcie okna Opcje

Ctrl + Shift + Y - otwarcie lub zamknięcie paska czytania

Ctrl + Y - otwieranie Narzędzia Książki w Centrum

Strzałka w lewo lub w górę albo Page Up - przejście do następnej strony

Strzałka w prawo lub w dół albo Page Down - przejście do poprzedniej strony

Home - przejdź do początku książki

End - przejdź do końca książki

Ctrl + Shift + V - przełączanie między wprowadzaniem szukanego tekstu a wynikami wyszukiwania w książceKalkulator - skróty klawiaturowe

Alt + 1 - przełączenie do trybu Standardowy

Alt + 2 - przełączenie do trybu Naukowy

Alt + 3 - przełączenie do trybu Programisty

Ctrl + M - przechowanie w pamięci

Ctrl + P - dodanie do pamięci

Ctrl + Q - odjęcie z pamięci

Ctrl + R - wywołanie z pamięci

Ctrl + L - wyczyszczenie pamięci

Delete - czyszczenie bieżących danych wejściowych (odpowiednik wybrania pozycji CE)

Esc - wyczyszczenie wszystkich danych wejściowych (odpowiednik wybrania pozycji C)

F9 - wybranie pozycji ±

R - wybranie pozycji 1/x

@ - obliczenie pierwiastka kwadratowego

Ctrl + H - włączenie lub wyłączenie historii obliczeń

Strzałka w górę - przejście do góry na liście historii

Strzałka w dół - przeniesienie w dół na liście historii

Ctrl + Shift + D - wyczyszczenie historii

F3 - wybranie opcji DEG w trybie Naukowy

F4 - wybranie opcji RAD w trybie Naukowy

F5 - wybranie opcji GRAD w trybie Naukowy

Ctrl + G - wybranie opcji 10x w trybie Naukowy

Ctrl + O - wybranie opcji cosh w trybie Naukowy

Ctrl + S - wybranie opcji sinh w trybie Naukowy

Ctrl + T - wybranie opcji tanh w trybie Naukowy

Shift + S - wybranie opcji sin-1 w trybie Naukowy

Shift + O - wybranie opcji cos-1 w trybie Naukowy

Shift + T - wybranie opcji tan-1 w trybie Naukowy

Ctrl + Y - wybranie opcji y√x w trybie Naukowy

D - wybranie opcji Mod w trybie Naukowy

L - wybranie opcji log w trybie Naukowy

M - wybranie opcji dms w trybie Naukowy

N - wybranie opcji ln w trybie Naukowy

Ctrl + N - wybranie opcji ex w trybie Naukowy

O - wybranie opcji cos w trybie Naukowy

P - wybranie opcji Pi w trybie Naukowy

Q - wybranie opcji x2 w trybie Naukowy

S - wybranie opcji sin w trybie Naukowy

T - wybranie opcji tan w trybie Naukowy

V - wybranie opcji F-E w trybie Naukowy

X - wybranie opcji Exp w trybie Naukowy

Y, ^ - wybranie opcji xy w trybie Naukowy

# - wybranie opcji x3 w trybie Naukowy

; - wybranie opcji Int w trybie Naukowy

! - wybranie opcji n! w trybie Naukowy

F2 - wybranie opcji DWORD w trybie Programisty

F3 - wybranie opcji WORD w trybie Programisty

F4 - wybranie opcji BYTE w trybie Programisty

F5 - wybranie opcji HEX w trybie Programisty

F6 - wybranie opcji DEC w trybie Programisty

F7 - wybranie opcji OCT w trybie Programisty

F8 - wybranie opcji BIN w trybie Programisty

F12 - wybranie opcji QWORD w trybie Programisty

A - F - wybranie opcji A-F w trybie Programisty

J - wybranie opcji RoL w trybie Programisty

K - wybranie opcji RoR w trybie Programisty

< - wybranie opcji Lsh w trybie Programisty

> - wybranie opcji Rsh w trybie Programisty

% - wybranie opcji Mod w trybie Programisty

| - wybranie opcji Or w trybie Programisty

^ - wybranie opcji Xor w trybie Programisty

~ - wybranie opcji Not w trybie Programisty

& - wybranie opcji And w trybie Programisty

Spacja - przełączenie wartości bitowej w trybie ProgramistyPasek gry - skróty klawiaturowe

Klawisz z logo systemu Windows + G - otwarcie paska gry po otwarciu gry

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + G - nagranie ostatnich 30 sekund

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + R - rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + Print Screen - utworzenie zrzutu ekranu gry

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + T - pokazanie lub ukrycie czasomierza nagrywania

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + M - włączenie lub wyłączenie mikrofonu

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + B - rozpoczęcie lub zatrzymanie transmitowania

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + W - pokazywanie kamery podczas transmitowaniaGroove - skróty klawiaturowe

Ctrl + P - odtworzenie lub wstrzymanie

Ctrl + F - przejście do następnego utworu

Ctrl + B - ponowne odtworzenie bieżącego utworu lub przejście do poprzedniego utworu

F9 - zwiększenie głośności

F8 - zmniejszenie głośności

F7 - wyciszenie

Ctrl + Enter - zaznaczenie elementu i przejście do trybu zaznaczania

Ctrl + A - zaznaczanie wszystkiego

Delete - usunięcie wybranych elementów

Ctrl + Shift + P - odtworzenie wybranego elementu

Ctrl + T - włączenie lub wyłączenie powtarzania

Ctrl + H - włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania

Ctrl + Q - wyszukiwanie

Mapy - skróty klawiaturowe

Klawisze strzałek - przesuwanie mapy w dowolnym kierunku

Ctrl + klawisz plus lub minus (+ lub -) - powiększenie lub pomniejszenie

Ctrl + strzałka w prawo lub w lewo - obrócenie

Ctrl+strzałka w górę lub w dół - przechylenie

Klawisze plus lub minus (+ lub -) - powiększenie lub pomniejszenie widoku miast w 3D

Page Up lub Page Down - przejście dalej lub bliżej w widoku miast w 3D

Ctrl + Y - przełączanie widoków map między widokiem z lotu ptaka i widokiem drogi

Ctrl + Home - wyśrodkowanie mapy względem bieżącej lokalizacji

Ctrl + D - uzyskanie wskazówek dojazdu

Ctrl + F - wyszukiwanie

Ctrl + M - zminimalizowanie aktywnej karty

Ctrl + P - drukowanie

Ctrl + T - pokazanie lub ukrycie ruchu drogowego

Backspace - przejście wstecz

Ctrl + H - udostępnianie

Ctrl + L - przeniesienie fokusu na mapę

Ctrl + W - zamknięcie aktywnej karty

Ctrl + Tab - przejście do następnej karty

Ctrl + Shift + Tab - przejście do poprzedniej karty

Ctrl + S - pokazywanie lub ukrywanie widoku Streetside

Ctrl + C - kopiowanie do SchowkaFilmy i TV - skróty klawiaturowe

Alt + Enter - odtwarzanie w widoku pełnoekranowym

Esc - zamknięcie widoku pełnoekranowego

Enter - wybranie elementu w fokusie

Spacja lub Ctrl + P - odtwarzanie lub wstrzymanie (gdy film jest w fokusie)

Alt + strzałka w lewo lub Klawisz z logo systemu Windows + Backspace - przejście wstecz

Ctrl + T - włączenie lub wyłączenie powtarzania

F7 - wyciszenie dźwięku

F8 - zmniejszenie głośności

F9 - zwiększenie głośności

Paint - skróty klawiaturowe

F11 - wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym

F12 - zapisanie obrazu jako nowego pliku

Ctrl + A - zaznaczenie całego obrazu

Ctrl + B - pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + C - skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + E - otwarcie okna dialogowego Właściwości

Ctrl + G - pokazanie lub ukrycie linii siatki

Ctrl + I - zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl + N - utworzenie nowego obrazu

Ctrl + O - otwarcie istniejącego obrazu

Ctrl + P - wydrukowanie obrazu

Ctrl + R- pokazanie lub ukrycie linijki

Ctrl + S - zapisanie zmian w obrazie

Ctrl + U - podkreślenie zaznaczonego tekstu

Ctrl + V- wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Ctrl + W - otwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie

Ctrl + X - wycięcie zaznaczenia

Ctrl + Y - ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + Z - cofnięcie zmiany

Ctrl + plus (+) - zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Ctrl + minus (-) - zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Ctrl + Page Up - powiększenie

Ctrl + Page Down - pomniejszenie

Alt + F4 - zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint

Strzałka w prawo - przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo

Strzałka w lewo - przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo

Strzałka w dół - przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół

Strzałka w górę - przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę

Shift + F10- wyświetlenie menu kontekstowego

Zdjęcia - skróty klawiaturowe

Spacja (w obszarze Kolekcja) - zaznaczenie elementu i przejście do trybu zaznaczania

Enter (w trybie zaznaczania) - zaznaczenie elementu w trybie zaznaczania

Spacja (podczas wyświetlania zdjęcia) - pokazanie lub ukrycie poleceń

Spacja (podczas wyświetlania wideo) - odtworzenie lub wstrzymanie materiału wideo

Klawisze strzałek (w obszarze Kolekcja) - przewinięcie w górę, w dół, w lewo lub w prawo

Klawisz strzałki w lewo lub klawisz strzałki w prawo (w przypadku jednego elementu lub pokazu slajdów) - przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Klawisze strzałek (w przypadku powiększonego zdjęcia) - poruszanie się po zdjęciu

Ctrl + klawisz plus lub minus (+ lub -) - powiększenie lub pomniejszenie podczas wyświetlania zdjęcia

Ctrl + 0 - zresetowanie powiększenia zdjęcia

Esc - powrót do poprzedniego ekranu

Ctrl + S - zapis

Ctrl + P - wydrukowanie

Ctrl + C - skopiowanie

CTRL + R (wyświetlanie lub edycja) - obrócenie zdjęcia

E (podczas wyświetlania zdjęcia) - poprawienie zdjęcia

CTRL + Z (edycja) - cofnięcie zmian

CTRL + Y (edycja) - ponowne wprowadzenie zmian

Ctrl + / (edytowanie) - wyświetlenie oryginału

Shift + klawisze strzałek - zmiana rozmiaru obszaru przycięcia lub fokusu selektywnego

Ctrl + klawisze strzałek - przeniesienie obszaru przycięcia lub fokusu selektywnego

F5 (podczas wyświetlania elementu) - uruchomienie pokazu slajdów

Alt + Enter - wyświetlenie informacji o pliku

Ctrl + L - ustawienie jako ekranu blokady

Ctrl + N (w widoku Albumy) - tworzenie nowego albumu

Ctrl + R (w widoku Albumy) - usunięcie albumu

Ctrl + D - dodanie wybranych elementów do albumu

Ctrl + U - usunięcie wybranych elementów z albumu

Rejestrator głosu - skróty klawiaturowe

Ctrl + R - rozpoczęcie nowego nagrania

Ctrl + M - dodawanie nowego znacznika do nagrania

Delete - usuwanie wybranego nagrania

Spacja - odtworzenie lub wstrzymanie

Backspace - przejście wstecz

F2 - zmiana nazwy nagrania

Strzałka w lewo lub prawo - przejście do przodu lub wstecz podczas odtwarzania nagrania

Shift + strzałka prawo lub w lewo - przejście dalej do przodu lub wstecz

Home - przejście do początku nagrania

End - przejście do końca nagrania

WordPad - skróty klawiaturowe

F3 - wyszukanie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowego Znajdowanie

F12 -zapisanie dokumentu jako nowego pliku

Ctrl + 1 - ustawienie pojedynczej interlinii

Ctrl + 2 - ustawienie podwójnej interlinii

Ctrl + 5 - ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza

Ctrl + A - zaznaczenie wszystkiego

Ctrl + B - pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + C - skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + D - wstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint

Ctrl + E - wyrównanie tekstu do środka

Ctrl + F - wyszukanie tekstu w dokumencie

Ctrl + H - zamiana tekstu w dokumencie

Ctrl + I - zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl + J - wyjustowanie tekstu

Ctrl + L - wyrównanie tekstu do lewej

Ctrl + N - utworzenie nowego dokumentu

Ctrl + O - otwarcie istniejącego dokumentu

Ctrl + P - wydrukowanie dokumentu

Ctrl + R - wyrównanie tekstu do prawej

Ctrl + S - zapisanie zmian w dokumencie

Ctrl + U - podkreślenie zaznaczonego tekstu

Ctrl + V - wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Ctrl + X - wycięcie zaznaczenia

Ctrl + Y - ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + Z - cofnięcie zmiany

Ctrl + znak równości (=) - ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego

Ctrl + Shift + znak równości (=) - ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego

Ctrl + Shift + znak większe niż (>) - zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + znak mniejsze niż (<) - zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + A - zmiana znaków na wersaliki

Ctrl + Shift + L - zmiana stylu punktora

Ctrl + strzałka w lewo - przesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo

Ctrl + strzałka w prawo - przesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo

Ctrl + strzałka w górę - przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza

Ctrl + strzałka w dół - przeniesienie kursora do następnego wiersza

Ctrl + Home - przejście do początku dokumentu

Ctrl + End - przejście do końca dokumentu

Page Up - przewinięcie ekranu o jedną stronę w górę

Page Down - przewinięcie ekranu o jedną stronę w dół

Ctrl + Page Up - przesunięcie kursora o jedną stronę w górę

Ctrl + Page Down - przesunięcie kursora o jedną stronę w dół

Ctrl + Delete - usunięcie następnego wyrazu

Alt + F4 - zamknięcie aplikacji WordPad

Shift + F10 - wyświetlenie menu kontekstowego

Dodatkowe skróty klawiaturowe