Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

Kopiowanie, wklejanie i inne ogólne skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe z klawiszem logo systemu Windows

Skróty klawiaturowe dotyczące wiersza polecenia

Skróty klawiaturowe dotyczące okien dialogowych

Skróty klawiaturowe dotyczące Eksploratora plików

Skróty klawiaturowe dotyczące pulpitów wirtualnych

Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań 

Skróty klawiaturowe dotyczące ustawień

Zobacz też: