Symbi-Key Interface - alternatywna klawiatura z możliwością podłączenia przycisków

Alternatywna klawiatura Symbi-Key Interface
Alternatywna klawiatura Symbi-Key Interface
Cena:2199.00
Do koszyka
masz pytania?

Wraz z podłączonymi do niego przyciskami stanowi alternatywną klawiaturę.

Symbi-Key może być dobrym rozwiązaniem, jeśli ograniczona jest motoryka rąk i kiedy niemożliwe jest korzystanie ze zwykłej klawiatury. Urządzenie jest podłączane między klawiaturą a komputerem, tak, że nie potrzebuje dodatkowego zasilania. Symbi-Key jest proste do oprogramowania i umożliwia używanie do dziewięciu różnych przycisków zewnętrznych lub sensorów.

Symbi-Key, przyporządkowuje dziewięciu przyciskom zewnętrznym klawisze klawiatury komputerowej (np. kursory, ESC lub ENTER). Istnieje możliwość programowania dowolnych kombinacji klawiszowych, jak np. CTRL-F2, ALT-F4 czy SHIFT-A.

Symbi-Key umożliwia podwójne kombinacje przycisków.

Programowanie Symbi-Key jest bardzo proste i może być przeprowadzone w dowolny sposób według potrzeb indywidualnego użytkownika. Najpierw wciskamy CODE na Symbi-Key, później zewnętrzny przycisk, który będzie odpowiednikiem klawisza klawiatury komputerowej, a następnie wciskamy pożądany klawisz na klawiaturze komputerowej i potwierdzamy przyciskiem CODE na Symbi-Key.

Dodatkowe funkcje DELAY i REPEAT umożliwiają zaprogramowanie odpowiednio opóźnienia reakcji i powtarzania czynności przypisanej danemu przyciskowi, jeśli użytkownik ma problemy z koordynacją ruchów rąk.

Symbi-Key zostało przystosowane do obsługi programów komputerowych i gier, które są sterowane nielicznymi przyciskami, a także dla programów z funkcją skanowania, które automatycznie oferują możliwość wyboru.

Symbi-Key nie ogranicza możliwości korzystania równoczesnego z klawiatury komputerowej i myszy.

Po podłączeniu przewodem Symbi-Key z komputerem, urządzenie jest gotowe do pracy w systemie Windows czy DOS. Symbi-Key nie wymaga dodatkowego oprogramowania.

Większość przycisków czy sensorów można w bardzo prosty sposób podłączyć do Symbi-Key.

Symbi-Key jest używane nie tylko w klinikach jako urządzenie pomocne w terapii i diagnostyce, ale daje się także stosować w domu jako urządzenie ułatwiające komunikację osoby niepełnosprawnej z otoczeniem. Warunkiem poprawnej obsługi jest umiejętność czytania i rozumienia. Wystarczy tylko zaprogramować odpowiednio Symbi-Key aby użytkownik mógł pracować sam ze swoją osobistą klawiaturą.

Można swobodnie pracować z oprogramowaniem własnego komputera, które było dotąd nieosiągalne.

Możliwości:

  • działa w systemach Windows i DOS
  • nie wymaga dodatkowego oprogramowania
  • kompatybilny z komputerem klasy IBM PC
  • nie wymaga dodatkowego zasilania – podłączany w miejsce klawiatury komputerowej
  • możliwość indywidualnego dopasowania – ustawienia są automatycznie zapamiętywane
  • elastyczny
  • stosowany w domu i instytucjach opieki zdrowotnej