UWAGA! Podane na stronie ceny, szczególnie sprzętu specjalistycznego, są zależne od kursów walut!
Mimo naszych starań, ceny mogą być nieaktualne. Dlatego też, przed realizacją zawsze potwierdzamy złożone zamówienie. Jest o tym mowa w
regulaminie.

Eduterapeutica Logopedia – zestaw rozszerzony

komunikacja alternatywna » wsparcie logopedyczne

Cena:3 499.00
Oblicz ratę
Zakupy na raty od 100 złotych wartości zamówienia

Oprogramowanie komputerowe do pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy.
Eduterapeutica Logopedia to przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów. Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

W wersji rozszerzonej do materiału z wersji podstawowej dołączono moduły terapeutyczne z zakresu: artykulacji głosek k i g, mowy bezdźwięcznej, słuchu fonematycznego, jąkania (NOWATORSKA METODA!).

Dzięki Aplikacji nauczyciela w programie Eduterapeutica Logopedia można przeprowadzić diagnozę i zaplanować terapię. Jest to cenne źródło informacji o uczniach i wychowankach objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i terapią logopedyczną. Aplikacja nauczyciela umożliwia również przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Program jest wyposażony w test prediagnostyczny, dzięki któremu można sprawdzić czy dziecko posługuje się komputerem na tyle sprawnie, aby uczestniczyć w multimedialnej terapii. Program umożliwia śledzenie postępów terapii w drodze porównywania kolejnych diagnoz.

Diagnoza logopedyczna w programie Eduterapeutica Logopedia obejmuje takie obszary jak: artykulacja głosek, mowa spontaniczna oraz budowa i sprawność narządów mowy.

Po postawieniu diagnozy logopeda planuje sesje terapeutyczne, wybierając odpowiednie zestawy ćwiczeń.

W wersji podstawowej terapia koncentruje się na zaburzeniach mowy i słuchu oraz wadach wymowy związanych z artykulacją i różnicowaniem głosek: szeregu szumiącego, syczącego, ciszącego, głoski r.

Program w wersji rozszerzonej zawiera 879 interaktywnych ćwiczeń i 690 kart pracy.

W nowej wersji 2013 dodatkowo można otrzymać:

słuchawki z mikrofonem, podręcznik metodyczny, naklejki-nagrody, 600 drukowanych kart pracy
oraz NOWOŚĆ! atrakcyjne, autorskie pomoce dydaktyczne: zestaw labiogramów, karty do ćwiczenia słuchu fonemowego, plansze sytuacyjne, memory logopedyczne.
Wymagania sprzętowe: system operacyjny Windows XP (32-bitowy) lub Vista/7/8 (32- i 64-bitowy).

Minimalne wymagania sprzętowe dla wersji jednostanowiskowej (niezależnie od instalowanego modułu):
  • 1GB pamięci RAM,
  • miejsce na dysku twardym (HDD) do 2,6 GB (w zależności od instalowanych modułów),
  • rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024px x 768px,
  • karta dźwiękowa,
  • napęd DVD – niezbędny tylko w czasie instalacji.