AfaSystem w wersji dla pacjenta

Oprogramowanie AfaSystem w wersji dla pacjenta
Oprogramowanie AfaSystem w wersji dla pacjenta
Cena:60.00
Do koszyka
masz pytania?

W Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie został opracowany zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją.

Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów. Terapeuta ma zatem wiele możliwości przygotowania stosownej terapii dla swoich pacjentów z różnymi trudnościami.

Obsługa programów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych (dostępne również specjalne panele sterownicze lub ekrany dotykowe), nie jest zatem konieczne wcześniejsze doświadczenie chorego w pracy z komputerem.

Program AfaSystem może być również wykorzystywany do indywidualnej pracy w domu, w celu intensyfikacji oddziaływania terapeutycznego. Wersja dla pacjenta nie działa jednak samodzielnie – wymaga współpracy z terapeutą pracującym na AfaSystemie. Dzięki temu pacjent ćwiczy tylko funkcje językowe, które w jego przypadku są zaburzone, na poziomie adekwatnym do jego indywidualnych trudności, co powoduje, że terapia jest bardziej efektywna.

Terapeuta (logopeda, neurologopeda, neuropsycholog) opiekujący się pacjentem generuje za pomocą swojej wersji AfaSystemu pliki z terapią, dostosowaną indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Pacjent za pomocą swojej wersji programu otwiera pliki i korzysta z ćwiczeń przewidzianych dla niego w planie terapii.

Dostępne są dwa rodzaje licencji:

  • dzierżawa miesięczna, z możliwością przedłużania na dowolną, konieczną ilość miesięcy oraz
  • licencja bezterminowa, która nie wygasa wraz z upływem czasu.