JAWS - program udźwiękawiający

Logo programu udźwiękawiającego Jaws
Logo programu udźwiękawiającego Jaws
 • Logo programu udźwiękawiającego Jaws
 • logo JAWS na ekranie monitora
Cena:4595.00
Do koszyka
masz pytania?

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 8.1. JAWS (ang. Job Access With Speech) jest programem typu czytnik ekranu (ang. Screen Reader).  JAWS udźwiękawia i udostępnia w brajlu system Windows. Informacje z ekranu są przetwarzane na mowę za pomocą syntezatora mowy, są także wyświetlane na brajlowskim monitorze. JAWS zapewnia niewidomym użytkownikom kontrolę nad systemem operacyjnym i nad programami użytkowymi. JAWS umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, jak i obsługę aplikacji bardziej zaawansowanych - programów do komponowania muzyki, przetwarzania dźwięku, programowania oraz kompilacji programów itp. Program nie tylko odczytuje informacje z ekranu komputera, ale potrafi także interpretować i odczytywać wyrażenia matematyczne zapisane w języku MathML, opisywać obiekty graficzne, np.  wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Pozwala  dostosować  sposób czytania do typu opracowywanych danych. Umożliwia pracę na  poziomie zaawansowania wybranym przez  użytkowników. Użytkownicy początkujący mogą przystąpić do pracy od razu, jako że są wspierani systemem aktywnej pomocy, sugerującym sposoby reagowania na różne zdarzenia w obsługiwanych programach. Użytkownicy średnio zaawansowani mogą sukcesywnie zmniejszać poziom oznajmiania, przyspieszając w ten sposób pracę, zaś zaawansowani mogą dostosować JAWS w taki sposób, by oznajmiał  jedynie niezbędną ilość informacji. JAWS oferuje funkcję Tandem, umożliwiającą zdalny dostęp do innego komputera, na którym również uruchomiony jest JAWS. Jest to przydatne rozwiązanie, dzięki któremu można np. przeprowadzić szkolenie na odległość. Dodatkowa opcja kamery o wysokiej rozdzielczości HD zapewnia użytkownikom możliwość porozumiewania się poprzez komunikatory video np. w celu uzyskania zdalnej pomocy za pośrednictwem Internetu oraz podgląd obrazów i tekstów drukowanych. JAWS umożliwia pisanie własnych programów zwanych  skryptami. Skrypty służą następnie do wykonywania złożonych operacji w aplikacjach przy pomocy skrótu klawiszowego. Jeśli jakaś operacja nie może być wykonana przy użyciu klawiatury, skrypty  symulują wybrane czynności, wykonywane zazwyczaj przy użyciu myszy. Czyni to z JAWS niezastąpione narzędzie np.  dla niewidomych programistów. Skrypty do JAWS można pisać samemu lub zamówić je w naszej firmie. JAWS jest dostępny w dwóch wersjach:

 • Licencja JAWS Home przeznaczona do użytku osobistego, niekomercyjnego,
 • Licencja JAWS Professional przeznaczona zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego.

Kliknij tutaj, aby wybrać odpowiedni dla siebie program udźwiękawiający

Co nowego w JAWS 2021?

Poprawki w PictureSmart

Wprowadzona w JAWS i Fusion 2019, funkcja Picture Smart pozwala wybrać zdjęcie i przesłać je do analizy. Opis obrazu jest następnie wyświetlany w przeglądarce wyników. Aby skorzystać z Picture Smart, wciśnij INSERT+SPACJĘ, następnie P, by uaktywnić warstwę Picture Smart. Możesz wówczas wcisnąć A, by opisać zdjęcie wykonane za pomocą kamery PEARL lub skanera, F, by opisać wybrany w Windows Explorer plik obrazu, C, by opisać bieżącą kontrolkę lub B, by opisać obraz ze schowka Windows.

JAWS i Fusion 2021 nadal rozbudowują tę funkcję, oferując kilka ulepszeń, w tym:

 • Opisywanie obrazów na stronach internetowych: Jeśli fokus znajduje się na obrazie, który jest częścią strony internetowej, przykładowo fotografia na Facebooku, wciśnięcie INSERT+SPACJA, P, a następnie C opisze teraz fotografię.
 • Przesyłanie obrazów do wielu serwisów w celu poprawy dokładności: Domyślnie, obrazy są przesyłane do firmy Microsoft w celu analizy. Jednak przeglądarka wyników zawiera teraz łącze Więcej wyników, które ponownie przesyła obraz do dodatkowych serwisów w celu analizy i wyświetla zaktualizowany opis. Możesz też dodać SHIFT do polecenia Picture Smart, by użyć wielu serwisów. Na przykład, INSERT+SPACJA, P po czym SHIFT+F, SHIFT+C lub SHIFT+B.
 • Korzystanie z Picture Smart w wielu językach: Jeśli używasz JAWS lub Fusion w języku innym niż angielski i spróbujesz użyć Picture Smart, JAWS i Fusion użyją tłumaczenia maszynowego do wyświetlenia opisów w danym języku. Możesz także ręcznie wybrać spośród 38 języków do wyświetlania wyników, konfigurowanych za pomocą nowej opcji Język Picture Smart w Centrum ustawień.

Prosimy zwrócić uwagę, że te zmiany, zwłaszcza tłumaczenie maszynowe na inne języki, są nadal w fazie eksperymentalnej, więc mogą nie zawsze działać zgodnie z oczekiwaniami. Wyniki będą się poprawiać w miarę udoskonalania tej funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji o Picture Smart, wciśnij INSERT+SPACJĘ, P, następnie ZNAK ZAPYTANIA lub zajrzyj do tematu Picture Smart w pomocy JAWS.

Rozpoznawanie Tekstu bezpośrednio w dokumencie Word

Funkcja Poręcznego OCR (optycznego rozpoznawania znaków) została usprawniona i obsługuje wysyłanie rozpoznanego tekstu bezpośrednio do programu Word. Poręczne OCR daje dostęp do obrazów zawierających tekst będący częścią obrazu i wyświetla te informacje w przeglądarce wyników. Obejmuje to obrazy ekranowe, takie jak graficzny ekran instalatora aplikacji, niedostępny plik PDF otwarty w programie Adobe Reader, aktualnie wybrany plik obrazu w Eksploratorze Windows lub dokument pozyskany z kamery PEARL lub skanera płaskiego.

Jeśli w Twoim systemie jest zainstalowany pakiet Microsoft Office, to teraz możesz:

 • Użyć nowego polecenia INSERT+SPACJA, O, następnie R, by wykonać rozpoznanie na wybranym pliku obrazu w Eksploratorze plików lub z pulpitu i umieścić rozpoznany tekst bezpośrednio w dokumencie Word. Możesz też wcisnąć klawisz APLIKACJI i wybrać z menu kontekstowego pozycję Rozpoznaj do Word za pomocą JAWS lub Fusion.
 • Użyj nowego łącza Otwórz w programie Word, które pojawi się u dołu przeglądarki wyników po zakończeniu procesu rozpoznawania OCR.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu Poręcznego OCR, wciśnij INSERT+SPACJĘ, O, a następnie ZNAK ZAPYTANIA lub zajrzyj do tematu Poręczne OCR w pomocy JAWS.

Nowy Asystent głosowy pomagający w różnych poleceniach i funkcjach JAWS

Nowy Asystent głosowy umożliwia interakcję z JAWS w systemie Windows 10 za pomocą wejścia głosowego. Obsługiwane języki zawierają angielski, holenderski, niemiecki, hiszpański i francuski. Wykorzystując naturalną mowę, poproś go, by pomógł Ci poradzić sobie z różnymi funkcjami JAWS. To oznacza, że ta sama akcja JAWS może być wykonana przez więcej niż jedną podobną frazę zamiast jednego predefiniowanego polecenia głosowego. Na przykład, aby uruchomić Centrum ustawień, możesz powiedzieć „Centrum ustawień” lub „Zmień ustawienia”. W przeciwieństwie do skrótów klawiaturowych, które mogą być trudne do zapamiętania, naturalne polecenia głosowe są łatwiejszym sposobem interakcji z programem JAWS. Użycie poleceń głosowych do sterowania JAWS może również przynieść korzyści użytkownikom w pewnych warunkach, które uniemożliwiają im efektywne używanie klawiatury.

Asystent głosowy JAWS korzysta z wewnętrznego mikrofonu komputera lub możesz z nim rozmawiać za pomocą zewnętrznego mikrofonu lub zestawu słuchawkowego. Istnieją trzy opcje, by nakazać asystentowi głosowemu rozpoczęcie nasłuchiwania określonego polecenia:

 • Naciśnięcie skrótu klawiszowego, INSERT+ALT+SPACJA.
 • Wypowiedzenie konkretnego słowa wywoływania, które ostrzega oprogramowanie, by zaczęło nasłuchiwać polecenia głosowego, podobnie jak w przypadku korzystania z Alexy lub urządzenia Google Home. Słowo wywoływania dla JAWS to "Sharky." Wypowiedz to słowo, a po nim określone polecenie JAWS, na przykład „Sharky, lista łączy”.

Uwaga: Słowo wywoływania nie jest dostępne, jeśli używasz mikrofonu Bluetooth. W takim przypadku, musisz skorzystać ze skrótu klawiszowego przed wypowiedzeniem polecenia głosowego.

 • W głównym oknie JAWS, wciśnij ALT+N, by otworzyć menu Narzędzia, rozwiń podmenu Asystent głosowy, a następnie wybierz Mów do JAWS.

Gdy Asystent głosowy zaczyna nasłuchiwanie polecenia głosowego, odtwarzany jest krótki sygnał dźwiękowy i wyświetlany jest wskaźnik wizualny. Po usłyszeniu polecenia głosowego do momentu przetworzenia polecenia będzie odtwarzany inny sygnał dźwiękowy. Po przetworzeniu wskaźnik wizualny jest usuwany, odtwarzany jest inny, krótki sygnał dźwiękowy i wykonywana jest żądana akcja JAWS.

Jeśli asystent głosowy nic nie słyszy, JAWS powie: „Przepraszam, nic nie słyszałem”. Jeśli Asystent głosowy nie rozumie lub jeśli polecenie głosowe nie jest obsługiwane, JAWS powie: „Przepraszam, nie rozumiem”.

Uwaga: Ponieważ całe przetwarzanie rozpoznawania głosu odbywa się przez Internet przy użyciu usług firmy Microsoft w chmurze, w zależności od połączenia wystąpi niewielkie opóźnienie. Bądź cierpliwy i eksperymentuj z różnymi poleceniami. Jest to nowa technologia dodana do naszych produktów programowych, która z czasem będzie się zmieniać i ewoluować. Czekamy na Twoje sugestie i opinie.

Aby wyłączyć Asystenta głosowego lub zmienić inne opcje, na przykład czy JAWS ma nasłuchiwać słowa wywoływania, czy też wyłączyć dźwięki, otwórz menu Narzędzia JAWS, rozwiń podmenu Asystent głosowy, a następnie wybierz Ustawienia.

Możesz też szybko dwukrotnie nacisnąć klawisze INSERT+ALT+SPACJĘ, aby natychmiast włączyć lub wyłączyć słowo wywoływania. Gdy słowo wywoływania jest wyłączone, musisz zawsze najpierw nacisnąć klawisze INSERT+ALT+SPACJĘ, by powiedzieć JAWS, by rozpoczął nasłuchiwanie polecenia.

Aby dowiedzieć się więcej i wyświetlić pełną listę poleceń głosowych dla określonych działań JAWS, powiedz „Sharky, pomoc”. Możesz też otworzyć w JAWS menu Narzędzia, rozwinąć podmenu Asystent głosowy i wybrać Zaczynamy.

Oto kilka poleceń, które pomogą Ci zacząć. Pamiętaj, by powiedzieć „Sharky” przed wypowiedzeniem każdego polecenia.

 • Pomoc
 • Mów szybciej
 • Mów wolniej
 • Zmień ustawienia
 • Wyszukaj polecenie
 • Która godzina
 • Rozpoznaj PDF
 • Lista łączy
 • Lista nagłówków
 • Lista błędów pisowni

Poprawki do obsługi Microsoft Teams

 • Jeśli naciśniesz ENTER na dokumencie w liście plików, co otworzy niedostępną przeglądarkę dokumentów, to możesz teraz wcisnąć ESC, by powrócić na listę plików. Zostaniesz również poproszony o skorzystanie z menu kontekstowego SHIFT+F10 i otwarcie dokumentu w aplikacji komputerowej, co jest sugerowaną metodą.
 • Możesz teraz wcisnąć ALT+1 do 5, by przejść bezpośrednio do pierwszych pięciu zakładek.
 • Wciśnięcie ALT+STRZAŁKA W LEWO aktywuje teraz automatycznie przycisk Wstecz, z jakiegokolwiek miejsca w Teams.
 • Możesz teraz wcisnąć ALT+H, by zakończyć trwające połączenie.
 • Możesz teraz wcisnąć ALT+T, by ustawić fokus na drzewie Teams, jeśli jest widoczne. Zwróć uwagę, że jest ono zwykle widoczne tylko wtedy, gdy naciśnięto CTRL+3, by wyświetlić listę zespołów i kanałów. Aby zapewnić widoczność tej kontrolki, ekran powinien być też zmaksymalizowany.
 • Wciśnięcie ALT+R teraz podnosi lub opuszcza rękę podczas spotkania.

Aplikacja Teams umożliwia także wyświetlanie spotkań i połączeń w oddzielnych oknach z mniejszą liczbą elementów sterujących. Aby to zrobić, naciśnij CTRL+PRZECINEK, aby otworzyć Preferencje i zaznacz pole wyboru zaetykietowane: „Włącz nowy interfejs spotkań (nowe spotkania i połączenia będą otwierane w osobnych oknach). Wymaga ponownego uruchomienia Teams.)" Chociaż określone skróty klawiszowe JAWS dla spotkań i połączeń nie będą działać w tym trybie podziału, firma Microsoft ma własny zestaw skrótów klawiszowych, które można przeglądać, naciskając CTRL+KROPKĘ.

Nowy skrót klawiszowy do zmiany poziomu interpunkcji

Możesz teraz wciskać INSERT+SHIFT+2 z rzędu cyfr, by przełączać się pomiędzy czterema poziomami interpunkcji, które sterują tym, jak dużo znaków interpunkcyjnych wypowiadają JAWS i Fusion podczas czytania. Dostępne poziomy to brak, niektóre, większość i wszystko. Podobnie jak przy przełączaniu echa ekranu (INSERT+S) lub echa pisania (INSERT+2), poziom interpunkcji powróci do poprzedniego ustawienia po ponownym uruchomieniu JAWS lub Fusion. Aby na stałe ustawić poziom interpunkcji, użyj Kreatora uruchamiania JAWS lub Centrum ustawień.

Ogłoś najnowsze powiadomienie systemu Windows

Możesz teraz wykonać nowe polecenie warstwowe INSERT+SPACJA następnie N, by JAWS powtórzył ostatnie powiadomienie, które zostało wypowiedziane. Powiadomienia obejmują przychodzące połączenie w aplikacji Teams lub Skype, ostatnią wiadomość Zoom, nową wiadomość e-mail w programie Outlook i nie tylko. Jeśli korzystasz z monitora brajlowskiego Focus, możesz też wcisnąć PRAWY SHIFT+N (PUNKTY 1-3-4-5). Aby wyświetlić wszystkie powiadomienia systemu Windows i zarządzać nimi, użyj skrótu klawiszowego Microsoft Klawisz WINDOWS+A.

Narzędzie wsparcia FS do zbierania informacji o systemie

FS Support Tool to nowe narzędzie, które zbiera informacje o Twoim komputerze i wysyła raport do naszych zespołów pomocy technicznej i rozwoju oprogramowania, by pomóc nam rozwiązać wszelkie problemy, które możesz napotkać podczas korzystania z JAWS, ZoomText lub Fusion. Zostaniesz zwyczajnie poproszony o uruchomienie tego narzędzia podczas sesji pomocy technicznej, jeśli okaże się, że potrzebne są dodatkowe informacje o systemie. Wśród informacji, które są gromadzone są:

 • Informacje systemowe takie, jak procesor, RAM, system operacyjny, architektura i inne
 • Dzienniki zdarzeń
 • Wersja Adobe Reader (jeśli jest zainstalowana)
 • Wersje wszystkich zainstalowanych przeglądarek internetowych
 • Informacje o zainstalowanych aplikacjach Microsoft Office
 • Zrzuty pamięci
 • Dzienniki instalacji
 • Aktualnie uruchomione procesy systemowe
 • Ustawienia użytkownika

Narzędzie FSSupport może zostać uruchomione z menu Pomoc w JAWS lub menu Wsparcie w ZoomText lub Fusion i będzie prowadzić Cię przez proces zbierania i wysyłania raportu.

Ogłaszaj powiadomienia o zdarzeniach dostępności

Domyślnie, JAWS teraz automatycznie ogłasza powiadomienia o zdarzeniach dostępności generowane przez system Windows, zarówno w mowie, jak iw brajlu. Tego typu powiadomienia można znaleźć w różnych miejscach, w tym w paskach biznesowych w pakiecie Microsoft Office. Jeśli nie chcesz słyszeć tych ogłoszeń, otwórz Centrum ustawień i wyczyść pole wyboru Włącz powiadomienia o zdarzeniach dostępności.

Automatyczne czytanie wiadomości w Outlook 365

Gdy otworzysz wiadomość ze skrzynki odbiorczej w Outlook 365, JAWS i Fusion natychmiast zaczną czytać zawartość wiadomości bez czytania tytułu lub informacji nagłówka. Obecnie, wiadomości nie są automatycznie czytane, jeśli użyjesz ALT+TAB, by przejść na otwartą wiadomość albo gdy wciśniesz ENTER na wiadomości ze skrzynki odbiorczej, która jest już otwarta.

Aby dodatkowo dostosować sposób czytania wiadomości, otwórz Szybkie ustawienia (INSERT+V) w Outlooku, wyszukaj „wiadomość” i skonfiguruj dowolne z odfiltrowanych opcji. Oto kilka elementów, które warto zmienić:

 • Pole nagłówka wiadomości z zapowiedzią wiadomości: Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby JAWS i Fusion ogłaszały adres e-mail nadawcy i temat wiadomości, gdy wiadomość otwiera się lub otrzymuje fokus.
 • Automatyczne czytanie wiadomości: Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz, by JAWS i Fusion automatycznie czytały wiadomości po ich otwarciu.
 • Automatyczne odczytywanie tytułów okien dla wiadomości tylko do odczytu: Włącz tę opcję, jeśli chcesz, by JAWS i Fusion ogłaszały tytuł okna wiadomości, gdy wiadomość otwiera się lub dostaje fokus.

Poprawki ogólne

 • Dodano nową opcję Centrum ustawień i Szybkich ustawień o nazwie „Przewijaj tekst akapitami”, która jest domyślnie wyłączona. Gdy ta opcja jest włączona, JAWS wysyła cały akapit do monitora brajlowskiego zamiast tylko bieżącej linii, gdy nawigujesz po stronach internetowych i dokumentach. Może to poprawić płynność czytania podczas przesuwania tekstu, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo napotkania dużej ilości pustego miejsca na wyświetlaczu, gdy dojdziesz do końca wiersza. Teraz powinieneś napotkać puste miejsce tylko wtedy, gdy dotrzesz do końca akapitu, a na początek następnego akapitu przejdziesz przy następnym przesunięciu.
 • W trakcie spotkania w Zoom, możesz teraz nacisnąć CTRL+SHIFT+T, by sprawdzić kto aktualnie mówi. Zoom ostatnio dodał tę opcję za pomocą skrótu CTRL+2, ale już wcześniej użyliśmy go do obsługi funkcji JAWS.
 • Domyślnym oznajmianiem grafiki w JAWS jest teraz odczytywanie tylko grafiki z etykietą, ponieważ nie jest już tak ważne, by JAWS odczytywał grafiki, które nie mają etykiet. Jeśli napotkasz sytuację, w której musisz odczytać grafikę bez etykiety lub w ogóle nie chcesz słyszeć grafiki, otwórz Centrum ustawień i wyszukaj Oznajmianie grafiki.

 Archiwum nowości w JAWS

Zalety czytnika ekranu JAWS:

 • obsługa Windows 10 i Windows® 8.1 z ekranami dotykowymi,
 • obsługa aplikacji internetowych,
 • wielojęzyczne syntezatory: Eloquence, Realspeak Solo Direct, Vocalizer Direct i Vocalizer Expressive,
 • mówiący instalator,
 • wbudowany odtwarzacz DAISY ze zbiorem książek szkoleniowych w formacie DAISY,
 • obsługa Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox i wielu innych programów,
 • sygnalizowanie na żądanie atrybutów tekstu, zmiany kolorów czcionki, zmiany formatowania, zmiany języka, bez konieczności przerywania czytania dokumentów,
 • czytanie wyrażeń matematycznych zapisanych w języku MathML,
 • szybkie wyszukiwanie informacji w zasobach internetowych,
 • rozpoznawanie skanowanych dokumentów PDF za pomocą OCR i ich szybkie czytanie,
 • oszczędzanie czasu dzięki funkcji Czytanie przeglądowe,
 • możliwość czytania i pisania brajlem na monitorach brajlowskich,
 • pełna zgodność z programem MAGic i programem OpenBook,
 • łatwa obsługa wstęg - nowoczesnych menu aplikacji,
 • szybka i sprawna korekta tekstu przy pomocy funkcji Analizator tekstu,
 • szybka i łatwa konfiguracja JAWS przy pomocy Centrum ustawień,
 • przydatne skróty klawiszowe do wyłączania mowy, blokowania klawiatury itp.,
 • automatyczna, półautomatyczna i ręczna obsługa formularzy na stronach internetowych,
 • dostępna za darmo funkcja JAWS Tandem, umożliwiająca zdalną pomoc i szkolenia,
 • opcja obsługi Citrix, Terminal Services oraz Remote Desktop,
 • potężny język skryptowy służący do rozszerzania wsparcia dla dowolnej aplikacji,
 • wbudowane sterowniki do wszystkich popularnych monitorów brajlowskich.

Wymagania systemowe:

 • system operacyjny: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server® 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 oraz Windows Server 2008,
 • szybkość procesora: minimum 1.5 GHz,
 • pamięć RAM:
  • min. 4 GB (dla 64-bit wersji Windows),
  • min. 2 GB (dla 32-bit wersji Windows);
 • wolne miejsce na dysku:
  • 1.6 GB wymagane w czasie instalacji,
  •  20 MB do 690 MB na każdy głos przy instalacji głosów Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct lub RealSpeak Solo Direct (wielkość pliku jest zależna od instalowanego głosu);
 • karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu z rozdzielczością ekranu 800 x 600 z 16‑bitowym kolorem (zalecane: rozdzielczość ekranu 1024 x 768 z 32‑bitowym kolorem),
 • karta dźwiękowa kompatybilna z Windows (na potrzeby mowy).

Dostępne opcje:

 • JAWS Standard,
 • JAWS Professional,
 • JAWS Standard z SMA (dwie darmowe aktualizacje),   
 • JAWS Professional z SMA (dwie darmowe aktualizacje),
 • autoryzacja na USB (dongle) przy zakupie JAWS,
 • zmiana autoryzacji na autoryzację USB (dongle),
 • zmiana ze Standard na Professional,
 • JAWS UPGRADE – rozbudowa skryptów programu JAWS dla programu LEX,
 • JAWS Standard EDU na 5 stanowisk,
 • JAWS Professional EDU na 5 stanowisk,
 • zdalny dostęp do JAWS - do programu JAWS można dokupić opcjonalnie funkcję umożliwiającą pracę na zdalnym komputerze ze wsparciem mowy i brajla, funkcja ta umożliwia otwieranie plików i uruchamianie programów zapisanych i zainstalowanych na zdalnym komputerze i pełne wsparcie JAWS do ich obsługi,
 • aktualizacja do JAWS Standard (połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 • aktualizacja do JAWS Standard (SMA) - dwie wersje w górę,
 • aktualizacja do JAWS Professional (Połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 • aktualizacja do JAWS Professional (SMA) - dwie wersje w górę,
 • kamera HD.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik wybiera  typ aktywacji - internetową lub sprzętową. Domyślnie sprzedawana jest aktywacja internetowa. Jeśli wybrana zostanie aktywacja internetowa, zostanie dostarczony kod autoryzacyjny służący do aktywacji. W przypadku wybrania aktywacji sprzętowej zostanie dostarczony klucz Dongle (USB).O sposobie aktywacji można poinformować ww polu uwagi formularza zamówienia.

Standardowo program dostarczany jest w wersji elektronicznej - link do pobrania wraz z kluczem autoryzacyjnym.

Do pobrania:

JAWS wersja 2022.2112.24., opublikowana 31.01.2022 r.

 Współpracuje z Windows 10 iWindows 11.

JAWS wersja 2021.2103.174., opublikowana 10.06.2021 r.

 Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2020.2008.24. , opublikowana 24.11.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2019.1912.1., opublikowana 06.02.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Instrukcje JAWS 2019:

JAWS wersja 2018.1811.2, , opublikowana 31.08.2018 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 18.0 .

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 17.0.2729, opublikowana 24.03.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Narzędzie służące do odinstalowywania niekompatybilnych komponentów Freedom Scientific przed rozpoczęciem aktualizacji systemu do Windows 10

JAWS wersja 16.0.4474, opublikowana 03.04.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 15.0.9023

Współpracuje z Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 14.0.6005, opublikowana 2 stycznia 2014 r.

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

JAWS wersja 13.0.977

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

SKRYPTY DLA JAWS:

Bezpieczeństwo:

Skrypty do programów wspierających zabezpieczenie komputera przed różnego rodzaju atakami i zagrożeniami.

Edukacja:

Skrypty do programów ułatwiających naukę.

Komunikacja:

Skrypty do programów ułatwiających komunikację internetową.

Multimedia:

Skrypty do programów obsługujących multimedia. 

Nagrywanie:

Skrypty do programów służących do nagrywania płyt CD i DVD.

Narzędzia:

Skrypty do różnych programów narzędziowych.

P2P:

Skrypty do programów służących do bezpośredniej wymiany plików.

System:

Skrypty do programów ułatwiających pracę w systemie lub pracę z różnymi systemowymi aplikacjami.

Strona pobierania głosów wielojęzycznych syntezatorów: