Logowirówki logopedyczne - oprogramowanie terapeutyczne

Oprogramowanie terapeutyczne Logowirówki logopedyczne
Oprogramowanie terapeutyczne Logowirówki logopedyczne
Cena:100.00
Do koszyka
masz pytania?

Logowirówki logopedyczne można wykorzystać w szeroko rozumianej profilaktyce logopedycznej, jak również podczas korygowania wad wymowy, automatyzacji skorygowanych głosek i terapii złożonych zaburzeń mowy, do rozwijania percepcji słuchowej, ćwiczeń artykulacyjnych, a także w przypadku występujących trudności w opanowaniu czytania i pisania.

Płyta zawiera:

  1. Logowirówki logopedyczne – zbiór sześciu udźwiękowionych logowirówek do rozwijania percepcji słuchowej i utrwalania poprawnej wymowy,
  2. Puzzle sylabowe – 40 puzzli obrazkowo-sylabowych – składanie obrazków i czytanie wyrazów sylabami,
  3. Zagadki słuchowe – 49 zabaw słuchowych – dopasowywanie usłyszanych dźwięków mowy (głoski, logotomu, sylaby) do odpowiednich znaków literowych,
  4. Sylaby – 35 układanek sylabowych podpisywanie obrazków sylabami,
  5. Uzupełnianki literowe – ponad 100 uzupełnianek – podpisywanie obrazków,
  6. Drukowanie – artykulacyjne karty ćwiczeń do wydruku.

Program szczególnie zalecany w pracy z dziećmi, które mają trudności w nabywaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy, czytania i pisania. Można go wykorzystać w pracy z dziećmi z autyzmem, afazją, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym z osobami dorosłymi (np. z afazją, dyzartrią).

Wymagania systemowe:

  • Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10.