SymWord - mówiący edytor tekstu

Oprogramowanie SymWord
Oprogramowanie SymWord
 • Oprogramowanie SymWord
 • Plansza komunikacyjna SymWord
 • Kolejna plansza komunikacyjna SymWord
Cena:1590.00
Do koszyka
masz pytania?
 • Plansza komunikacyjna SymWord
  Plansza komunikacyjna SymWord

Oprogramowanie SymWord to mówiący edytor tekstu dla osób wymagających alternatywnej komunikacji. Pozwala na pisanie za pomocą dostarczonych z programem symboli, pełnych słów (pisanie globalne), liter. Umożliwia obsługę komputera za pomocą myszy, klawiatury i przycisków, posiada tryb skanowania* pól planszy.

Dostępne są dwie wersje oprogramowania:

 • z  programem do tworzenia i edycji plansz GridEd oraz biblioteka rysunków do użycia w komunikacji alterna­tywnej,
 • z  programem do tworzenia i edycji plansz GridEd oraz bazą symboli PCS do użycia w komunikacji alterna­tywnej

Przy kreatywnym wykorzystaniu program jest doskonałym narzędziem edukacyjnym, komunikatorem (programem do komunikacji alternatywnej) i doskonałą zabawą.

SymWord jest doskonałym narzędziem tak dla osób posługujących się przyciskami lub innymi urządzeniami tego typu (np. urządzeniem reagującym na dmuchanie i zasysanie), osób nie znających pisma i porozumiewających się symbolami, jak i dla osób z trudnościami w nauce – np. z dysleksją.

Baza symboli PCS (Picture Communication Symbols firmy Mayer-Johnson) zintegrowana z SymWordem pozwala używać tych znanych powszechnie symboli z bardzo bogatego zbioru. Baza PCS dołączana do SymWorda zawiera wszystkie zbiory symboli – podstawowy i wszystkie dostępne w danej chwili uaktualnienia.

Funkcje:

 • prosty, mówiący edytor tekstu,
 • możliwość użycia przycisków (jednego lub dwóch) do pisania,
 • wysoka jakość mowy syntetycznej RealSpeak (głos Agata), wsparcie standardu SAPI 5,
 • wymawianie wszystkich funkcji,
 • symbole wspomagające mowę,
 • możliwość zamiany tekstu na symbole,
 • możliwość pisania za pomocą symboli,
 • predykcja (podpowiadanie listy słów pasujących do tych liter, które użytkownik już wybrał),
 • załączony edytor plansz (GridEd),
 • zmienna konfiguracja od łatwego pisania symbolami do pisania literami,
 • klawiatura ekranowa (znakowa, wyrazowa lub z symbolami) umożliwiająca wpisywanie do innych aplikacji.

Wymagania techniczne:

 • Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10,
 • Processor Pentium (min 1000 GHz),
 • 512 MB RAM,
 • 2 GB wolnego miejsca na dysku,
 • karta dźwiękowa, głośniki.
Zobacz wideoprezentację oprogramowania SymWord:

* Funkcja skanowania polecana jest szczególnie osobom, które posługują się jednym przyciskiem, pomaga zarówno w komunikacji alternatywnej jak i użytkowaniu komputera (np. tworzeniu dokumentów tekstowych); polega na podświetlaniu kolejnych pól planszy, jeżeli chcemy wybrać pole/komórkę/symbol/znak/słowo klikamy kiedy jest ono podświetlone. Jeśli zamiast standardowej myszki posługujemy się przyciskami, wybranie pola/komórki/znaku/słowa dokonywane jest przy pomocy naciśnięcia przycisku. Skanowanie może być regularne-po kolei każde pole jest podświetlane; można też, aby przyspieszyć proces wyboru skanować grupami.