Zabawy słowem

Oprogramowanie Zabawy słowem
Oprogramowanie Zabawy słowem
 • Oprogramowanie Zabawy słowem
 • Ekran Zabawy słowem
Cena:1899.00
Do koszyka
masz pytania?
 • Ekran Zabawy słowem
  Ekran Zabawy słowem
 • Ekran Zabawy słowem
  Ekran Zabawy słowem
 • Ekran Zabawy słowem
  Ekran Zabawy słowem
 • Ekran Zabawy słowem
  Ekran Zabawy słowem

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

W programie znajdują się:

 • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, natomiast druga zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania),
 • profesjonalny mikrofon,
 • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków,
 • 350 interaktywnych ćwiczeń, 650 zasobów do wydruku.

Program to narzędzie uatrakcyjniające:

 • zabawy językowe z dziećmi,
 • postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka (np. opóźnienia rozwoju mowy – ORM).

Zadaniem programu jest osiągnięcie przez dziecko poziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem.

Produkt jest propozycją dla nauczycieli, logopedów, rodziców, jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Z programu mogą korzystać zarówno osoby chcące wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i osoby mające na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju języka ich podopiecznych.

Zabawy słowem to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów:

 • koordynacji wzrokowej,
 • koordynacji słuchowej,
 • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • grafomotoryki,
 • logicznego myślenia,
 • pamięci,
 • spostrzegawczości,
 • umiejętności klasyfikacji,
 • umiejętność kategoryzacji.

Zabawy Słowem umożliwiają:

 • kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,
 • indywidualizację procesu terapeutycznego,
 • stopniowanie trudności ćwiczeń,
 • powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych,
 • swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy,
 • motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych,
 • rozwój zasobu leksykalnego dziecka,
 • rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego,
 • rozwój umiejętności gramatycznych,
 • rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi,
 • ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania),
 • samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. tradycyjne domino, gry planszowe itp.),
 • prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki,
 • pracę indywidualną i grupową.

Wymagania systemowe:

 • system operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit,
 • pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit),
 • frocesor: 2,8 gigaherca (GHz),
 • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024×768,
 • karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0,
 • mikrofon,
 • ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu,
 • wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.