Happenings - program wspierajacy rozwój

Oprogramowanie wspomagające Happenings
Oprogramowanie wspomagające Happenings
Cena:289.00
Do koszyka
masz pytania?

Happenings pomaga rozwijać umiejętności percepcji wzrokowej, używania przycisków i języka. Jest programem przyczynowo-skutkowym z piękną grafiką, animacją i nagrodami dźwiękowymi.

Budowanie obrazów odbywa się za pomocą przycisków, myszy lub klawiatury.

W początkowym menu możemy wybrać jedną z czterech kategorii (Muzyka, Zwierzęta, Sport lub Zawody). W każdej z nich jest po osiem obrazków.

Program pozwala na ustawienie szeregu opcji działania:

  • automatyczne przechodzenie z jednego obrazka do następnego (z pominięciem menu – można tu wybrać kategorie, które mają być wyświetlane),
  • wygląd menu (szczegóły, czy obrazek),
  • liczba przycisków w menu,
  • użycie tła; bez użycia tła obrazki będą animowane, a przy użyciu tła można użyć jego elementy do stymulacji komunikacji,
  • liczba kroków przy budowaniu obrazka,
  • przełącznik budowania obrazka wstecz,
  • liczba powtórzeń,
  • prędkość animacji.

Wymagania sprzętowe:

  • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.