Podwyżka podatku VAT na urządzenia brajlowskie

Z dniem 1 lipca 2020 roku zmiane uległa stawka podatku VAT na urządzenia brajlowskie. Podatek wzrósł do stawki podstawowej 23%.

Dlatego też zmianie ulegną ceny urządzeń brajlowskich, takich jak: monitory (linijki), notatniki czy też maszyny i drukarki brajlowskie.

Niestety nie wszyscy dostawcy zaktualizowali ceny, dlatego osoby zainteresowane tego typu sprzętem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia ceny.