Ponowna zmiana stawki podatku VAT na urządzenia brajlowskie

Z dniem 1 września 2020 roku ponownie zmieniono stawkę podatku VAT na urządzenia brajlowskie. Podatek obniżono ponownie do stawki &%.

Dlatego też zmianie ulegną ceny urządzeń brajlowskich, takich jak: monitory (linijki), notatniki czy też maszyny i drukarki brajlowskie, ale też niektórych programów specjalistycznych.

Sukcesywnie będziemy aktualizować ceny na naszej stronie, ale niestety nie wszyscy dostawcy zaktualizowali ceny, dlatego osoby zainteresowane tego typu sprzętem czy oprogramowaniem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia ceny.