Problem z syntezatorami mowy Ivona i nowym NVDA

Osobom składającym wnioski o dofinansowanie chcemy zwrócić uwagę, że syntezatory mowy Ivona na tą chwilę nie nadają się do stosowania z nowym NVDA 2019.3.x. NVDA nie czyta zaznaczonego obiektu przy nawigowaniu pojedynczymi literami po pulpicie czy liście plików.
Podobny problem dotyczy starego syntezatora mowy ReaalSpeak Agata, ale w tym przypadku należy w ustawieniach mowy NVDA odznaczyć opcję: Użyj korekt dla literowania (gdy wspierane) i problem ten znika.
W tym momencie dobrze działają między innymi syntezatory mowy Nuance, a więc głosy Krzysztof, Ewa i Zosial.
Poprawnie z nowym NVDA działa też głos Paulina Microsoft Sapi5 oraz głosy mobilne: Paulina i Adam. Ale głosy te pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o jakość samego brzmienia, jak też poprawność wypowiadania.
Producent głosów Ivona zna problem, ale pracę nad jego rozwiązaniem mogą potrwać kilka miesięcy, o ile w ogóle ten problem da się rozwiązać. Prawdopodobnie chodzi o jakąś starą technologię stosowaną przez te syntezatory w mechanizmie Microsoft SAPI5. Obecnie Microsoft udostępnia biblioteki SDK w wersji SAPI 5.4, a syntezatory Ivona pamiętają jeszcze czasy Windows XP, gdzie była to wersja 5.1.