Porusz Umysł - ogólnorozwojowy program edukacyjny

Ogólnorozwojowe oprogramowanie Porusz Umysł
Ogólnorozwojowe oprogramowanie Porusz Umysł
Cena:79.00
Do koszyka
masz pytania?

Program Porusz umysł narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

Porusz umysł jest szczególnie zalecany dla:

  • dzieci z dysleksją,
  • dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
  • dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
  • dzieci zdolnych, które dzięki programowi Porusz umysł mogą przyspieszyć tempo nauki,
  • dorosłych uczących się, którzy dzięki programowi rozwijają swoje umiejętności w zakresie szybszego uczenia się, logicznego myślenia, trwałych procesów pamięci.

Oprogramowanie Porusz umysł jest podzielone na grupy wiekowe oraz wersję nauka i zabawa. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są na trzech lub czterech poziomach zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

Realizacja ćwiczeń w programie Porusz umysł to trening zmysłowy, logicznego myślenia, pamięci i słowotwórczy. Zadania wpływają na: koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową, spostrzegawczość, różnicowanie, analizę i syntezę wzrokowo – słuchową, procesy logicznego myślenia, szybkość reakcji na bodźce, procesy pamięci, czytanie, pisanie, liczenie – myślenie matematyczne, kształtowanie wyobraźni, procesy słowotwórcze, rozumienie słyszanego tekstu, rozumienie czytanego samodzielnie tekstu.

Wymagania systemowe:

  • Windows XP, Vista, Windows 7 i Windows 8.